Njut av en flexibel utbildning och träning!

Vi utvecklar kompetens och kompetens inom vården.


Genom att tillhandahålla en uppsättning program inom yrkesområden som barnkammare, äldreomsorg, psykiatri, LLS, bidrar vi till att förbättra kvaliteten på tjänsterna på området. Vi erbjuder specialisering på yrkeshögskolenivå för yrkesverksamma. Vi utbildar både professionella och icke-professionella för att få kompetens som gör dem mer lämpade för dessa roller. Vi utbildar ett spektrum av yrken såsom personalassistenter,  sköterskor och kontaktpersoner inom hemvårdssektorn,Våra program

Välj mellan våra etablerade utbildnings- och träningsprogram eller kontakta oss för att skräddarsy ett utbildnings- eller träningsprogram som passar ditt teams behov.

.

Pedagogiskt arbete med barn och unga

1- Arbeta med barn i utsatta positioner.
2- Neuropedagogik som verktyg i pedagogiskt arbete.
3- Mentalisering i vård och relationsarbete.
4- Tidig upptäckt av barn i utsatta positioner.
5- Neuropedagogiska insatser i pedagogiskt arbete.
6-Barnets första 1000 dagar.
7- Barn och ungdomar med ångest.
8- Arbetade som daglig omvårdnad.
9- Arbeta med för tidigt födda barn.

Hälso- och omvårdnadsuppgifter inom sjukhusväsendet

1- Clinical assignments in general practice.

2- Wound treatment, wounds requiring treatment.

3-Internship supervisor.

4- Aging with intellectual disability.

5- Oral health of the elderly.

6- ADHD and ASD.

7- Affective  diagnosis.

8- Work environment and stress.

9- Arthrosis and Osteoporsis.

10- Working with infection distribution in care (COVID-19)

11- Meeting people with confusion, anxiety or depression.  

12- To cooperate in team.

13- Dementia Education - IN-DEPTH.

14- Fall and fall prevention.

15- Acquired barain damage.

Äldreomsorg, omsorg och hälsa i kommunal regi

1- Demens 1
2- Demens 2
3- Sårvård, deltagande i sårvård.
4- Medverkan i läkemedelsadministration.
5- Arbetsmiljö i omvårdnadsarbetet - etik och beteende.
6- Uppskattande kommunikation i vårdarbetet.
7- Sorge- och krisarbete inom vård- och pedagogikområdet.
8- Dokumentation och professionell hantering i Common Language.
9- Samarbete med släktingar.
10 – Omfattande utbildning för social- och hälsoassistenter.

Socialpsykiatri och fysisk/psykisk funktionsnedsättning

1- Arbeta med psykiskt sjuka med övergrepp.
2- Arbeta med lågaffektiva metoder - Low Arousal.
3- Demens 2
4- DJUPAD kunskap om intellektuell funktionsnedsättning.
5-Psykiatriska diagnoser i LSS.
6- Schizofreni.
7- Våld vid demenssjukdom.

Har du en fråga? tveka inte att kontakta oss, vi svarar gärna på din fråga!